Prenehanje vseh ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Vlada RS je 30. 5. 2022 sprejela sklep o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.


To posledično pomeni prenehanje veljavnosti vseh ukrepov, ki so bili sprejeti z namenom preprečevanja in obvladovanja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Sklepi strokovnega vodstva in KOBO z dne 31.5.2022:

  • v bolnišnici ni več obvezna uporaba zaščitnih mask
  • HAG testiranje v porodnem bloku ni več potrebno
  • ob sprejemu pacientk v bolnišnico se še vedno spremlja epidemiološka anamneza
  • še naprej se dosledno izvaja higiena rok.