Čakalne dobe

Na podlagi 3. člena Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in vodenje o načinu vodenja čakalnih seznamov (Ur. list št. 3/18) je direktor imenoval naslednje odgovorne osebe za vodenje čakalnih seznamov:

  • ŠPELA POŽUN, dipl.med.sestra, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege - odgovorna oseba – koordinator
  • SIMONA BALANČ URŠIČ, dipl.med.sestra, odgovorna oseba za čakalni seznam za operativno dejavnost
  • NEŽA JANČIČ, dipl. med. sestra, odgovorna oseba za čakalni seznam za dispanzer za ženske ter za specialistično ambulantno dejavnost
  • ŠTEFKA FRANTAR, dipl.med.sestra, odgovorna oseba za čakalni seznam v Centru za bolezni dojk
  • ANDREJA ZUPAN, višja med.sestra, odgovorna oseba za čakalni seznam za neonatalno ambulanto in UZ kolkov dojenčkov

Kranj, 1. 8. 2022

Poročilo o čakalnih dobah in številu čakajočih