Kontaktni podatki

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj
Kidričeva 38 a
4000 Kranj 

Tel. 04 208 28 00
Fax. 04 208 28 59, 04 208 28 51
Dav. št. SI 41851455
Mat. št. 5053820000
TR: SI56 0110 0603 0277 409

Za splošne informacije pišite na naslov: tajnistvo@bgp-kranj.si

Za naročanje, prenaročanje ali prenos kartoteke pišite na naslov: narocanje@bgp-kranj.si

Za vprašanja vezano na vaše osebne podatke se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (DPO) po elektronski pošti na naslov dpo@bgp-kranj.si oziroma po navadni pošti na naslov: Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, za DPO, Kidričeva cesta 38a, 4000 Kranj.