Čakalne dobe

Na podlagi 3. člena Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in vodenje o načinu vodenja čakalnih seznamov (Ur. list št. 3/18) je direktor imenoval naslednje odgovorne osebe za vodenje čakalnih seznamov:

  • LEA AHČIN, dipl.med.sestra, pomočnica direktorja - odgovorna oseba – koordinator
  • VESNA LEBEN, dipl.med.sestra, odgovorna oseba za čakalni seznam za operativno dejavnost
  • NEŽA JANČIČ, dipl. med. sestra, odgovorna oseba za čakalni seznam za dispanzer za ženske ter za specialistično ambulantno dejavnost
  • ŠTEFKA FRANTAR, dipl.med.sestra, odgovorna oseba za čakalni seznam v Centru za bolezni dojk
  • ANDREJA ZUPAN, višja med.sestra, odgovorna oseba za čakalni seznam za neonatalno ambulanto in UZ kolkov dojenčkov

Kranj, 01.05.2023

Čakalne dobe in število čakajočih na dan 01.05.2023