Naročanje


Dispanzer za ženske:

V dispanzerju izvajamo zdravstveno varstvo žensk na primarnem nivoju, kar obsega preventivne ginekološke preglede, diagnostiko in zdravljenje ginekoloških obolenj ter vodenje nosečnosti.  Dejavnost izvaja več izbranih osebnih zdravnikov ginekologov. Urnike dispanzerskih ginekoloških ambulant in podrobnejše informacije lahko najdete tukaj.

Na pregled se lahko naročite osebno, po telefonu, preko spletnega obrazca, po elektronski pošti (narocanje@bgp-kranj.si) ali preko aplikacije DoZdravnika.

* Elektronsko naročanje ni namenjeno nujnim primerom. V nujnem primeru pokličite po telefonu ali osebno obiščite ambulanto.


Specialistični ginekološki in porodniški pregledi:

Dejavnost izvajamo v specialističnih in subspecialističnih ambulantah. Izvajamo subspecialistične preglede s področij porodništva, uroginekologije in kolposkopije. Spremljajoča diagnostika zajema urodinamske preiskave, histeroskopske operacije in specialistični UZ. Informativne urnike specialističnih ambulant in podrobnejše informacije lahko najdete tukaj.

Na pregled se lahko naročite osebno, po telefonu, po pošti, preko spletnega obrazca, po elektronski pošti (narocanje@bgp-kranj.si) ali preko centralnega sistema eNaročanje.

* Elektronsko naročanje ni namenjeno nujnim primerom. V nujnem primeru pokličite po telefonu ali osebno obiščite ambulanto.


Operativni posegi:

Izvajamo operativne posege s področja ginekologije. Manjše operativne posege izvajamo ambulantno ali v okviru dnevne bolnišnice. Za večje posege je potrebna bolnišnična obravnava. Več informacij o operativnih posegih lahko najdete tukaj.

Na operativni poseg se lahko naročite osebno, po telefonu, po pošti, preko spletnega obrazca, po elektronski pošti (narocanje@bgp-kranj.si) ali preko centralnega sistema eNaročanje.

* Elektronsko naročanje ni namenjeno nujnim primerom. V nujnem primeru pokličite po telefonu ali osebno obiščite ambulanto.

Za posege, kot so npr. abrazija (čiščenje maternice), frakcionirana abrazija ali prekinitev nosečnosti priporočamo prijavo po telefonu ali preko spletnega obrazca.  Prejeli boste termin operacije.

Po prijavi na ostale večje operativne posege vas bomo uvrstili v čakalni seznam. Pred  posegom vas bomo najprej povabili na specialistični pregled pri operaterju in v predoperativno anesteziološko ambulanto.

Pisna pojasnila so zbrana tukaj.
Več informacij o bivanju v bolnišnici lahko najdete tukaj.


Center za bolezni dojk:

Izvajamo klinične preglede in diagnostične preiskave (UZ in mamografijo) za odkrivanje raka in drugih bolezni dojk. V sodelovanju z onkologi izvajamo tudi pozne kontrolne preglede po zdravljenju raka dojk. Informativni urnik ambulant in podrobnejše informacije lahko najdete tukaj.

Na pregled se lahko naročite osebno, po telefonu, po pošti, preko spletnega obrazca, po elektronski pošti (narocanje@bgp-kranj.si) ali preko centralnega sistema eNaročanje.

*Elektronsko naročanje ni namenjeno nujnim primerom. V nujnem primeru pokličite po telefonu ali  obiščite urgentno službo.


Specialistična neonatalna ambulanta:

Izvajamo kontrolne preglede po odpustu iz porodnišnice, prvi preventivni pregled novorojenčka ter prvi in kontrolni UZ kolkov dojenčkov. Urnik ambulant in podrobnejše informacije lahko najdete tukaj.

Na pregled se lahko naročite osebno, po telefonu, po pošti, preko spletnega obrazca, po elektronski pošti (narocanje@bgp-kranj.si) ali preko centralnega sistema eNaročanje.

*Elektronsko naročanje ni namenjeno nujnim primerom. V nujnem primeru pokličite po telefonu ali  obiščite urgentno službo.


Samoplačniške storitve:

Izvajamo različne samoplačniške storitve s področja ginekologije in porodništva in drugih področij, s katerimi želimo dopolniti celostno oskrbo naših pacientk. Več informacij o samoplačniških storitvah lahko najdete tukaj.

Na samoplačniško storitev se lahko naročite osebno, po telefonu, po pošti, preko spletnega obrazca ali po elektronski pošti (narocanje@bgp-kranj.si).