AACI gold AACI platinum AACI ISO 9001
(04) 208 28 00

Obiski na oddelkih

Zaradi trenutne epidemiološke situacije obiski v bolnišnici niso dovoljeni!


V običajnih razmerah so obiski v sledečih terminih:

Obiski na porodniškem in ginekološkem oddelku:

Vsak dan, med 15 in 17. uro. Obisk dovoljen eni zdravi odrasli osebi (in zdravim sorojencem).

Obiski v enoti intenzivne nege (ginekološki oddelek):

Vsak dan, med 15. in 17. uro, za največ 10 minut. Obisk je dovoljen eni zdravi odrasli osebi.