Vodstvo

Direktor
Marko Breznik, univ. dipl. ekon.
tajnistvo@bgp-kranj.si 

Strokovni direktor
Aleš Rozman, dr. med., spec. anest. z reanim.
ales.rozman@bgp-kranj.si 

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege
Špela Požun, dipl. med. ses.
spela.pozun@bgp-kranj.si

Finančno računovodska služba
Tanja Valant, univ. dipl. ekon., vodja FRS
tanja.valant@bgp-kranj.si

Podporne službe:
Lea Ahčin, dipl. med. ses., vodja
lea.ahcin@bgp-kranj.si

Splošno kadrovska služba
Silvana Markič, univ. dipl. org., inž. grad.
silvana.markic@bgp-kranj.si