Prijava - Specialistična neonatalna ambulanta in UZ kolkov

Prvi UZ kolkov (brez predhodnega UZ v porodnišnici) opravljamo skladno s strokovnimi smernicami v starosti 6 tednov. Kontrolni UZ se izvaja v starosti 3 mesecev.

Vnesite podatke

po katerem je otrok zavarovan

Opcijsko